Aayo Mail: खबरको निधो
खबरपालिका
एकल पुरुषलाई गाउँपालिकाको पाँच सय भत्ता
एकल पुरुषलाई गाउँपालिकाको पाँच सय भत्ता ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, असहाय बालबालिका, दलित बालबालिकाले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको हामीले सबैले सुनेकै छौँ। आयोमेल संवाददाता
१०० शब्दसबै हेर्नुहोस्