Aayo Mail : खबरको निधो
टेक
यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ टेलिकमबाट 'नागरिक एप'
यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ टेलिकमबाट 'नागरिक एप' हालै नेपाल सरकारले परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एप नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुले आफ्नो नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरबाट प्रयोग गर्न सक्दछन्। नेपाल टेलिकमका अधिकांश ग्राहकको सिम आफ्नै नाममा दर्ता भएतापनि केही ग्राहकहरुले अरुको नाममा रहेको सिम प्रयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ। आयोमेल संवाददाता