Aayo Mail : खबरको निधो
आवश्यकता
घरमा काम गर्ने महिला कामदार चाहियो

घरमा काम गर्ने महिला कामदार चाहियो। 
तलब : आपसी समझदारी। खान, बस्न नि:शुल्क। 
सम्पर्क  : ९८०८९३७०५३